Cd'er

Praktisk info

Anette Kjær, sang
Christian Vuust, saxofon og klarinet
Erling Lindgren, klaver
Peter Vuust, bas

Indspillet i The Jazz Department, Aarhus d. 14.-15. august 2013

Teknik og mix: Morten Corfitz Eriksen

Coverdesign: Complot.dk

Fotos: © Anette Kjær

Udgivet med økonomisk støtte fra Gramex-midlerne.

Produceret af: Peter Vuust, Anette Kjær og Erling Lindgren

AESONGS 002 2013

Tilbage