Sange fortæller

Sange fortæller…

Sprogets magt og magi

Sprogets magt og magi

Hvad gør vi ved sproget, og hvad gør det ved os, – og hvor blev stilheden af?

Der er ord alle vegne. Fra morgen til aften. Fra fødsel til død. Med sproget kan vi fortrylle og forbande, slå ihjel og oplive. Det levende ord er livsfarligt, livsaligt og livsnødvendigt. Betragtninger, fortællinger og en række fællessange sætter fokus på sprogets magt og magi, på stilheden, der kalder på eftertanken, og på sangen, der tager over, når vore egne ord ikke slår til.

Højskolesangbogen – en poetisk håndbog i livsduelighed

Eksistens-tænkning på vers

Højskolesangbogens sange fortæller om menneskelivet midt mellem skabelse og tilintetgørelse. De skærper sanser og sprog, rækker os tanker og trøst, anviser retning og fokus og tager livtag med de store eksistentielle spørgsmål. Sangene løfter os fra det selvransagende ud i det fælles liv med hinanden og rækker os forståelsen af, at vi er en del af en fælles fortælling og er underlagt fællesmenneskelige grundvilkår. Hver eneste sang, hvad enten den er lys eller alvorsfuld, er en stille insisteren på livets rigdom, styrke og glæde. Fællessang og fortælling med udblik til bl.a. K. E. Løgstrups og Hannah Arendts eksistenstænkning.

Højskolesangbogen - en poetisk håndbog i livsduelighed
Man binder os på mund og hånd

Alsangen under Besættelsen med udblik til i dag

Den kulturelle modstand under Besættelsen (1940 – 1945)

Det landsdækkende initiativ Alsang 2020 tager afsæt i alsangen under Besættelsen, hvor sangen og musikken med eet fik en ny betydning og gav mod og sammenhold i en uvis tid. Mens krigen kastede sine lange skygger ind over landet, blev alt det usigelige sagt mellem linjerne i sange og revyviser.

Gennem fællessange og med afsæt i avisartikler fra Besættelsen, autentiske beretninger og øjenvidneskildringer tegnes et billede af alsangens opståen og udbredelse, og om den blandede modtagelse fænomenet fik i samtidens intellektuelle kredse.

Emnet berører også sangens betydning i kampen for fred og frihed med udblik til Hannah Arendt, K. E. Løgstrup, Aksel Schiøtz, Poul Henningsen m.fl. og trækker tråden op til i dag, hvor fællessangen og alsangen igen vinder frem.

Kan alsangsbølgen under Besættelsen sammenlignes med fællessangens opblomstringen i dag?

Carl Nielsen

Komponisten, musikeren og mennesket

150 året for Carl Nielsens fødsel blev i 2015 fejret langt ud over landets grænser. Carl Nielsens koncertsalsmusik og operaer opføres over hele verden, og hans melodier til de folkelige, danske sange og salmer hæver sig stadig over landskabet med en egen, smuk tone. Carl Nielsen kunne som få spinde en melodi af enkel skønhed og stor rigdom. Ordene fik nyt liv, og sangene såvel som symfonierne vidner om det brede vingefang. Carl Nielsen var levende optaget af sin samtid. Han komponerede, skrev og tænkte med afsæt i sin tid og det nybrud, der satte sig spor i kunst, kultur og dagligliv omkring århundredeskiftet. Med udgangspunkt i sangene og med afsæt i Carl Nielsens breve og artikler, tegnes et portræt af komponisten, musikeren, samfundsdebattøren, musikskribenten og mennesket Carl Nielsen, der fik så stor betydning, ikke mindst for den danske, folkelige fællessang.

Til lykke, Carl Nielsen!
Jeppe Aakjær

Jeppe Aakjær

Et portræt af digteren, samfundskritikeren og mennesket Jeppe Aakjær

150 året for Jeppe Aakjærs fødsel blev fejret i 2016. Med afsæt i en række fællessange med tekst af Jeppe Aakjær tegnes et portræt af den højtråbende samfundskritiker, den lyriske digter og mennesket Aakjær; En sjælden personlighed med et kompromisløst sind og en sans for social retfærdighed og naturens uberørte storhed. Tråden trækkes op til i dag med spørgsmålet om, hvorvidt Aakjærs virke og digtning også taler ind i vor egen tid. Er der træk af Aakjærs samfundskritik, der også i dag ville kunne høres som et tiltrængt korrektiv til tidsånden? Hører det menneske- og natursyn, vi finder i Aakjærs sange en svunden tid til, eller kan det stadig slå strenge an i det moderne menneske og korrespondere med vor tids natursyn og udfordringer?

Syng morgensang!

Bestil en morgensang-vært!

Morgensangen er genopstået! På skoler, på biblioteker, på arbejdspladser, i kirker og på uddannelsesinstitutioner synges der nu morgensang på livet løs, hvor alle har mulighed for at komme forbi og være med til at synge dagen godt i gang.

Den fælles morgensang skaber et helt unikt fællesskab på tværs af alt det, der normalt skiller os, og er samtidig en enestående måde at begynde dagen på. Her løftes vi ud i den nye dag med en nærende portion tankevækkende ord tilsat smukke melodier, alt imens kroppen ventileres og styrkes.

Fællessang er sundt hele vejen rundt. Så spar vitaminpillen og syng morgensang i stedet!

Jeg er morgensang-vært i talrige sammenhænge, bl.a. i Folkekirkens Hus i Aalborg, i kirker og som optakt til højskoledage. Jeg har lavet morgensangs-arrangementer for både børn, unge og voksne, hvor jeg kæder dagens morgensange sammen med små fortællinger.

Hvis I vil høre mere og have hjælp og sparring til at etablere morgensang i Jeres sammenhæng, så kontakt mig endelig.

Morgensang
Så syng da, Danmark, lad hjertet tale…

Så syng da, Danmark, lad hjertet tale…

2 cd’er, 18 udgaver af Højskolesangbogen og en halv snes fællessange

Fortælling om en række nye og gamle sange fra den 18. udgave af Højskolesangbogen. Sangene er alle med på Anette Kjær og Erling Lindgrens to anmelderroste cd’er fra hhv. 2007 og 2013: ”Så syng da, Danmark, lad hjertet tale…” I og II, hvor også jazzmusikerne Peter Vuust og Christian Vuust medvirker. Undervejs fortælles endvidere om tilblivelsen af og tankerne bag cd’erne, om Højskolesangbogens unikke historie og om, hvorfor vi aldrig må glemme at synge. Emnet findes også i en koncertversion med smagsprøver fra cd’erne. Se “Koncerter” og hør lydeksempler her.

Den danske sang i det 21. århundrede

I krydsfeltet mellem modernitet og tradition

I Højskolesangbogen mødes sange af i går og sange, der dugfriskt skildrer verden af i dag. I spændet mellem arv og fornyelse tages pulsen på den danske sang. Hvordan tolkes vor tid i ord og sange? Synger den danske sang på sidste vers? Hvordan forenes stoltheden over kulturarven med det vide udsyn? Og hvorfor synger vi i grunden…? Kan også anvendes som et diskussionsoplæg.

Den danske sang i det 21. århundrede
Sange og stjernestunder

Sange og stjernestunder

Det svære og smukke menneskeliv

Sange give indsigt og udsyn, forener fortid og fremtid i et nærværende nu og sætter fokus på menneskelivet på godt og ondt. Måske derfor er fællessangen igen blevet populær, i en tid, hvor vi langsomt er ved at opdage, at stjernestunder ikke lader sig iscenesætte, at fællesskabet er værd at kæmpe for, og at livet ikke passer ind i et regneark.

Et mageløst makkerpar –  Aakjær / Nielsen

Venskab og samarbejde

Det frugtbare samarbejde mellem komponisten Carl Nielsen og digteren Jeppe Aakjær byggede på et livslangt venskab og en dybtfølt, gensidig respekt. I hhv. 2015 og 2016 fejredes 150 året for deres fødsel. Med afsæt i bl.a. brevvekslingen mellem de to kulturpersonligheder fortælles historien om et af 1900-tallets mest interessante digter/komponist-par, hvis samarbejde berigede den danske sang og gav såvel digtningen som den folkelige fællessangstradition en ny retning.

Et mageløst makkerpar
Limfjordsdigterne og deres sange

Limfjordsdigterne og deres sange

Fortællingen om Jeppe Aakjær, Thøger Larsen og Johs. V. Jensen

I begyndelsen af 1900-tallet var der grøde i digtningen i egnen omkring Limfjorden. Digtningen gav genlyd over hele landet, litteraturen havde fået et nyt ansigt, der spejlede sig i fjorden, egnen og dens mennesker takket være digtere som Jeppe Aakjær, Thøger Larsen og Johs. V. Jensen. De satte sig spor ikke mindst i den danske sang, der havde været så uendeligt meget fattigere uden deres bidrag. Sangene danner rammen i fortællingen om de tre digteres liv og virke. En fortælling der rummer såvel anekdoter som dybere betragtninger.

Smilet er den korteste vej

H.C. Andersen og Benny Andersen

I Højskolesangbogen står de side om side, og begge formår de med et glimt i øjet at beskrive verden og ikke mindst os danskere. Ofte kaldes smilet frem, når de holder spejlet op foran os, – det smil, der når så langt og træffer så præcist. Det underfundige, det udødelige og det skæve mødes her i sange, beretninger og udsøgte eksempler fra de to folkekære digteres righoldige værker.

Smilet er den korteste vej
Blomstre som en rosengård

Blomstre som en rosengård

Advent- og julesangaften

Salmer og sange, der knytter sig til advent og jul danner rammen om et poetisk og lysfyldt åndehul midt i juletravlhed og decembermørke. Fortællinger og betragtninger binder fællessange og – salmer sammen til en helhed, der besinder sig på det væsentlige: budskabet, forventningen og glæden. ”Blomstre som en rosengård” er velegnet til både kirkerum og sognehus.

Sangen og landet

Fællessang, eventyr, digte og fortælling

En perlerække af Højskolesangbogens sange giver afsættet til en vandring gennem tider og begivenheder. Sangene, de kendte og elskede og de nye og spændende rammes ind af eftertænksomme og fornøjelige fortællinger om digtere, komponister og tiden, de var en del af. Arrangementet krydres med Benny Andersen-digte og H.C. Andersen-eventyr og garneres med betragtninger over vores unikke Højskolesangbog og smukke, danske sangskat.

Sangen og landet
Det skræddersyede arrangement

Det skræddersyede arrangement

Bestil et nyt emne, vælg en utraditionel sammenhæng, ”bland-selv-sange”,- eller….

Hvis arrangementet skal indgå i en særlig sammenhæng, er der mulighed for at bestille et skræddersyet arrangement, der tilpasses og udformes i samarbejde med arrangøren. Der er frit valg på alle hylder; bland emnerne, find på nye, sammensæt de sange, der skal synges, afpas programmet efter et overordnet tema, lav en sangaften i forbindelse med et samarbejdsmøde, en fødselsdag eller fest, som afslutning på en kursusdag eller noget helt andet…

Ambulancetjeneste

Når aftenens foredragsholder pludselig må melde fra…

Udrykning med kort varsel tilbydes, hvis uheldet er ude og aftenens foredragsholder pludselig bliver nødt til at melde afbud. Ring på 29 92 71 22 og lav en hurtig aftale!

Ambulancetjeneste